top of page

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Vortical, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74442937, inzake de website vortical.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Vortical door middel van het klantensysteem van Vortical en de verwerkingen via onze website vortical.nl. Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Vortical. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vortical niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Verwerken van persoonsgegevens

 

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van Vortical, vragen we u om persoonsgegevens (naam en e-mailadres) te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Vortical en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Vortical. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Vortical. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

Bewaartermijn

 

Vortical bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Vortical. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

bottom of page